RADA RODZICÓW

 

Skład Rady Rodziców 2017/2018

Przewodniczący – Tomasz Łoziński

Wiceprzewodniczący – Jarosław Nowicki

Sekretarz – Dorota Ruszkowska

Skarbnik – Agnieszka Zagórska

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Beata Zamorska - Ostafijczuk

Członkowie – Andrzej Roszkowski, Anna Król

 

Przedstawiciele klas w Radzie Rodziców

IB – Wojciech Kudarewko

IIIB – Dagmara Dziklińska

IIIB – Beata Bojanowska

IVB – Aleksander Malinow

IVB – Grażyna Wiśniewska - Sas

 

Adres i konto

na fundusz Rady Rodziców

 

Rada Rodziców
przy ZPSP

ul. Smocza 6

01-009 Warszawa

19 1020 1013 0000 0102 0002 6765

 

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego (w zakładce – DO POBRANIA).

Pracownik szkoły upoważniony do kontaktów z Radą Rodziców – Danuta Kostecka, pokój administracji nr 34, I piętro