NAUCZYCIELE ZPSP
pracujący w 2017/18 w pełnym wymiarze godzin

 

RYSZARD BOJARSKI – kierownik sekcji przedmiotów specjalizacyjnych i projektowych, nauczyciel podstaw projektowania

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a następnie studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą i pedagogiem z dużym dorobkiem. Opublikował w Biuletynie „Plastyk” cykl pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotu podstawy projektowania. Jako nauczyciel ma ponad 30 letni staż pracy w szkole.

TOMASZ BARSZCZ – nauczyciel rysunku i malarstwa

Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Jana Tarasina). Od 1994 roku naucza rysunku i malarstwa w ZPSP. Jest nauczycielem dyplomowanym i czynnym artystą. W swojej twórczości malarskiej koncentruje się na tematyce martwej natury, portretu i wielu innych gatunków. Najistotniejszym środkiem wyrazu jest światło, które nadaje każdej z prac określony klimat. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, oraz wielu wystawach indywidualnych. Jego uczniowie uczestniczą w konkursach i przeglądach, zdobywając liczne nagrody.

JUSTYNA BRUDZIŃSKA – nauczycielka języka angielskiego

Ukończyła filologię angielską o specjalności językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz kwalifikacyjno-metodyczne studia nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie SWPS. Jest pilotem wycieczek zagranicznych i lektorem języka angielskiego, prowadzącym szkolenia dla klienta korporacyjnego od 2008 roku. Pełniła funkcję wychowawcy obozów językowych dla młodzieży.

PAWEŁ GOLISZEK – nauczyciel rzeźby oraz technik rzeźbiarskich

Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą i pedagogiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. W pedagogice odnosi znaczące sukcesy. Jego uczniowie reprezentujący szkołę na Makroregionalnych Przeglądach z rzeźby uzyskują wysoką punktację. Wychował kilku finalistów i laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu w dziedzinie rzeźby. Jako artysta uprawia małą formę rzeźbiarską (odlewy brązowe). Jest współautorem programu nauczania rzeźby dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współautorem programów nauczania: rzeźby i technik rzeźbiarskich, opublikowanych przez CEA w 2015 r.

MACIEJ JĘDRZEJEC – nauczyciel realizacji intermedialnych oraz podstaw fotografii i filmu

Jest grafikiem, filmowcem, twórcą animacji oraz fotografem. Okazjonalnie prowadzi też zajęcia z zakresu programów graficznych pakietu Adobe. Studiował Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Policealne Studium Fototechniczne w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie, a następnie studia licencjackie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dyplom z animacji). Następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuki Mediów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie również obronił dyplom z Animacji oraz VIDEOMAPPINGU. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz wydawnictwami.

MAGDALENA KACAŁA – pedagog szkolny

Magdalena Kacała – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W trakcie podyplomowych studiów przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej. Zawodowo związana ze szkolnictwem artystycznym od 9 lat. Mężatka, mama 2 synów.

DOROTA KALINOWSKA – nauczyciel bibliotekarz

Absolwentka Bibliotekoznawstwa, Archeologii, Historii i Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią, oraz historią książki. Swoją wiedzę wykorzystuje w kontaktach z młodzieżą. Prowadzi lekcje biblioteczne dotyczące „Biblioterapii dzieci i młodzieży” oraz cykl zajęć o „Bohaterach Polskich". Przybliża młodzieży sylwetki ludzi, którzy na trwale zapisali się w historii Polski, zachęcając jednocześnie do czytania książek. Jej humanistyczne wykształcenie często jest wykorzystywane w pracy szkoły prowadzi lekcje zastępcze z historii, języka polskiego, historii sztuki.

PAWEŁ KASPRZAK – nauczyciel rzeźby oraz technik rzeźbiarskich

Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą i pedagogiem z ponad piętnastoletnim stażem pracy. W pedagogice odnosi znaczące sukcesy. Wśród jego uczniów byli laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu. Na przeglądach Makroregionalnych uczniowie z jego pracowni uzyskują wysoką punktację. Jest autorem programu nauczania rzeźby dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współautorem programów nauczania: rzeźby i technik rzeźbiarskich, opublikowanych przez CEA w 2015 r. Uczy także w Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie.

KATARZYNA KAWKA – nauczyciel historii sztuki

Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Jako egzaminator i przewodniczący Zespołu Egzaminatorów bierze udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Odnosi znaczące sukcesy pedagogiczne; kilkoro jej uczniów zostało finalistami i laureatami Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki i zdobyło indeksy do wyższej uczelni na kierunek historia sztuki. Jest inicjatorką i organizatorką ogólnopolskiego konkursu „Sztuka cenniejsza niż złoto”. Wychowała wielu przyszłych historyków sztuki. Jest współautorką programu nauczania historii sztuki, opublikowanego przez CEA w 2014 r.

ALEKSANDRA KLANOWSKA – nauczycielka języka angielskiego

Ukończyła Filozofię na Wydziale Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie podyplomowe Studia Menedżerskie w Zakresie Zarządzania w Kulturze na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kwalifikacyjno-Metodyczne Studia Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Nauczaniem języka zajmuje się od kilkunastu lat. Zawodowo i z pasji zajmuje się również filmem. Pracowała m.in. przy selekcji filmów i organizacji takich festiwali filmowych jak Warszawski Festiwal Filmowy, Planete Doc Review (obecnie Millennium Docs Against Gravity) czy Libertas Film Festiwal w Dubrowniku a także przy organizacji i promocji Polskich Nagród Filmowych Orły. Pracowała również w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich jako rzecznik prasowy i kierownik działu PR i Marketingu.

MARTA KOWALSKA – nauczyciel projektowania multimedialnego i projektowania graficznego

Projektant graficzny, artystka i fotograf. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest absolwentką studiów magisterskich na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki, gdzie obroniła pracę dyplomową z oceną celującą i wyróżnieniem w katedrze projektowania książki u prof. M. Buszewicza, pracę teoretyczną „Widzenie jako umiejętność.” zrealizowała u dr hab. D. Folgi-Januszewskiej w dziedzinie neurokognitywistycznych mechanizmów warunkujących naukę widzenia, związek interpretacji informacji wzrokowej z kształtowaniem osobowości oraz przebieg procesu twórczego. Absolwentka pracowni grafiki warsztatowej prof. E. Walawskiej i prof. A. Węcławskiego. Absolwentka klasy Brand Design we francuskiej L'École de Design Nantes Atlantique. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią, współpracując z klientami korporacyjnymi, start-upami i sektorem kulturalnym. Współorganizatorka i wolontariuszka międzynarodowych konferencji projektowania graficznego i wystaw, w tym konferencji Image-International Meetings About Graphic Events oraz II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. Nauczycielka ZPSP od 2017 r.

ZUZANNA KRASUSKA – nauczyciel aranżacji wnętrz

Ukończyła Liceum Plastyczne im. W. Gersona w Warszawie, a następnie Wydział Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni Projektowania Wystaw) oraz Podyplomowe Studium Pedagogiczne na ASP w Warszawie. Uczestniczyła w stażach m.in. odbyła staż w Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowując materiały promocyjne dla Warszawskiego Fotoplastykonu. Zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz. W swoich projektach otwarta jest na eksperymenty formą i kolorem. Ceni sobie różnorodność w podejściu do tematów projektowych. Jej pasją jest rzeźba. Od 2015 roku ponownie zawitała w mury szkolne- tym razem w roli nauczyciel.

PIOTR KRAMINER-KALICIŃSKI – nauczyciel rysunku i malarstwa

Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Jacka Sienickiego). Od 1987 roku naucza rysunku i malarstwa w ZPSP. Jest nauczycielem dyplomowanym i czynnym artystą. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych (najczęściej poplenerowych). Ma na swym koncie kilka wystaw indywidualnych. Uprawia malarstwo w technikach: olejnej, akrylowej i akwarelowej. Maluje z wyobraźni i z natury. Jego malarstwa ma bardzo osobisty, ekspresyjny charakter.

MACIEJ KUPIDURA – nauczyciel projektowania multimedialnego i technik rzeźbiarskich

Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył Grafikę komputerową w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Obronił pracę dyplomową z projektowania gier z wykorzystaniem grafiki komputerowej. W ZPSP pracuje jako nauczyciel zawodu od 2015 roku. Na zajęciach technik rzeźbiarskich uczy modelowania 3D w programie ZBrush. Zawodowo zajmuje się grafiką komputerową.

PIOTR KWIATKOWSKI – nauczyciel wychowania fizycznego

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, a następnie liczne kursy trenerskie i instruktorskie (jest między innymi kurs personalnego trenera siatkówki, kursu instruktora windsurfingu i narciarstwa). Organizuje zajęcia na basenie oraz w szkole biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów. Prowadzi także zajęcia z tańca. Organizuje w szkole tzw. sportowe przerwy. Jest nauczycielem dyplomowanym.

BEATA LEWIŃSKA – dyrektor ZPSP, nauczyciel historii sztuki

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych – historii sztuki w Instytucie Sztuki PAN. Od kilkunastu lat pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada między innymi dydaktykę i metodykę nauczania historii sztuki. Pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników nauczania plastyki w MEN. Jest autorką programu nauczania historii sztuki, dopuszczonego w 2005 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku w szkołach plastycznych, współautorką programu nauczania historii sztuki z 2014 r., a także autorką wielu podręczników, przewodników metodycznych, albumów i opracowań oraz artykułów o sztuce. Recenzowała obowiązujące do 2017 roku podstawy programowe plastyki i historii sztuki MEN, w 2016 roku została koordynatorem podstaw programowych plastyki i historii sztuki w MEN. Stale współpracuje z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwłaszcza w zakresie formułowania wymagań edukacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

BOŻENA MIERZWIAK – wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego

Ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawski, Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz kurs kwalifikacyjny Zarządzania w oświacie CENSA. Pracuje w placówce od 1983 r. W 2008 roku została wicedyrektorem. Jest nauczycielką dyplomowaną, szczególnie zasłużoną dla rozwoju intelektualnego i artystycznego uczniów ZPSP. Pełni funkcję egzaminatora, sprawdzając zarówno prace pisemne w OKE, jak również przeprowadzając egzaminy ustne w ZPSP oraz innych szkołach artystycznych. Od 2007 jest członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w wielu posiedzeniach komisji. Jest również ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dzięki niej szkoła poszerzyła swoją działalność o realizację programu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” przy kinie Muranów. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Polsce.

JERZY MIERZWIAK – kierownik sekcji przedmiotów plastycznych uzupełniających, nauczyciel rysunku i malarstwa

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą, wypowiadającym się w wielu dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, architektura wnętrz. Do najważniejszych jego realizacji należą m.in: Identyfikacja graficzna studia koncertowego Polskiego Radia S 1 im. Witolda Lutosławskiego, Identyfikacja graficzna firmy wydawniczej HERAION w Szwajcarii, Pomnik – krzyż papieski w Warszawie na placu Piłsudskiego (współautorstwo) oraz liczne opracowania graficzne książek, folderów, katalogów i plakatów.

Jako nauczyciel pracuje ponad 30 lat w szkole. Ponad 15 lat pracował, jako wykładowca akademicki. Kilkuset jego wychowanków ukończyło uczelnie artystyczne w kraju i za granicą. Wielu z nich zostało laureatami konkursów plastycznych – krajowych i zagranicznych, a także stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest współautorem programu nauczania rysunku i malarstwa dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz autorem programu nauczania rysunku i malarstwa, opublikowanego przez CEA w 2015 r. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

IWONA RYNKOWSKA – nauczycielka matematyki

Ukończyła matematykę teoretyczną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki dla nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym UW. Jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Jako egzaminator bierze udział w pracach OKE w Warszawie.

MARTA SIERADZKA – nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa

Ukończyła studia magisterskie w zakresie historii na Uniwersytecie Warszawskim, a także Podyplomowe Studia w zakresie politologii kwalifikujące do nauczania WOS i Podstaw Przedsiębiorczości. Jest nauczycielem dyplomowanym. Jest opiekunem Samorządu Szkolnego, redaktorem dokumentów szkolnych (w tym statut). Sprawuje nadzór merytoryczny nad szkolnymi uroczystościami, które upamiętniają narodowe święta.

MAGDALENA WACZKOWSKA – nauczycielka języka niemieckiego

Absolwentka wydziału germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów pracowała przez pewien czas jako nauczycielka języka niemieckiego. Była pilotem grup młodzieży niemieckiej przyjeżdżających do Polski w ramach ASF (Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju). Tłumaczyła książki kulinarne. Była też lektorką w szkołach językowych. Współpracowała z wydawnictwem Bertelsmann. W Zespole Szkół Plastycznych pracuje od roku 2007. Jest nauczycielem dyplomowanym.

KONRAD WIENIAWA-NARKIEWICZ – nauczyciel projektowania graficznego

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a następnie Wydział Grafiki PWSSP w Łodzi W 2017 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jako artysta miał około 30 wystaw w kraju i za granicą. Osiąga sukcesy w konkursach artystycznych, z których najważniejszym jest Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Malarstwa - „Quadro Art.” w 2014r. w Łodzi. Zajmuje się ilustracją książkową, projektowaniem graficznym oraz projektowaniem wnętrz. Jest współautorem programu nauczania reklamy wizualnej, dopuszczonego w 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku w szkołach artystycznych, współautorem podstawy programowej w zakresie projektowania graficznego oraz autorem programu nauczania.

MAGDALENA WOŹNIAK – kierownik sekcji do spraw zarządzania procesem dydaktycznym, nauczycielka religii, podstaw przedsiębiorczości oraz wychowania do życia w rodzinie

Ukończyła Instytut Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia w zakresie Teologii Ogólnej (UKSW), Studia Doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologia apostolstwa (UKSW) oraz Studia Podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania UW. Współpracuje z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti, Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich oraz z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya. Organizuje katechezy misyjne. W celu realizowania programu wychowawczego szkoły i szerzenia profilaktyki współpracowała z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Jest protokolantką rad pedagogicznych i przewodniczącą Zespołu do spraw Monitoringu i Ewaluacji. Jako przewodnicząca kieruje badaniami jakości pracy szkoły, opracowując dokumentację i wnioski z badań.

STEFAN ŻUCHOWSKI – nauczyciel rysunku i malarstwa w ZPSP w Warszawie

Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni Ludwika Maciąga, aneks z grafiki warsztatowej u prof. Andrzeja Rudzińskiego). Od 1980 roku naucza rysunku i malarstwa w ZPSP, a od 1988 w Państwowym Ognisku Artystycznym. Zajmuje się czynnie malarstwem, przede wszystkim portretowym i od roku 1990 – filmem dokumentalnym. W 1981 roku oraz w 2014 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 1994-2000 związany był z grupą artystyczną „Galerii pod Kasztanami”.