ZMIANY W EGZAMINIE WSTĘPNYM

 

Informujemy, żę w okresie ograniczenia funkcjonawania szkół egzamin wstępny będzie miał zmienioną formę.

Nie będzie obejmował częśc ustnej.

 

 

https://prawo.cea-art.pl/zmiany-rozporzadzen-men-covid-19-dotyczace-szkolnictwa-artystycznego/

 

Zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

  • w specjalnościach instrumentalistyka i lutnictwo – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

2) w szkole muzycznej II stopnia:

  • w specjalnościach instrumentalistykainstrumentalistyka jazzowawokalistykawokalistyka jazzowa i lutnictwo – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

3) w liceum sztuk plastycznych – egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

4) w szkole policealnej – egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,