ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych
oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 

Zachęcamy do zapoznaia się z treścią zarządzenia.

POBIERZ ZARZĄDZENIE