ARCHIWALNE

UWAGA

 

Najniższa punktacja uprawniająca do zakwalifikowania się do pierwszej klasy liceum plastycznego, na rok szkolny 2018/2019, wynosiła 20 pkt.

 

Dokumenty kandydatów, którzy niezakwalifikowali się do pierwszej klasy LP, można odbierać w terminie: 28.05.2018r. - 21.06.2018 r., w godz. 8.00 – 15.00. Po w/w terminie – po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem.

 

W dniu 03.08.2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy liceum plastycznego.

Od 03.08.2018r. uruchomienie procedury odwoławczej, ewentualnie, w razie wykazania przez szkołę wolnych miejsc do klasy pierwszej – nabór uzupełniający.

 

 

Informacja o przydzielonych specjalizacjach będzie dostępna w momencie ogłoszenia listy osób przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy liceum plastycznego na rok szkolny 2018/2019
/3 sierpnia 2018 r./

 

Do dnia 31.07.2018 r. kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy liceum plastycznego na rok szk. 2018/2019, składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz. gimnazjalnego /dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole/.